Overlay
  • Algemeen
  • Algemeen
  • Algemeen

Marktperspectief

Make America kind again

Het is druk in verschillende Whatsapp groepen de laatste paar weken. Een huilende Trump die het Witte Huis niet wil verlaten, een scheldende Trump die de boel kort en klein slaat, Biden die Trump uitzwaait met daaronder een aanstekelijk deuntje, en ga zo maar door. Op Twitter regent het tweets, retweets, verwijderde tweets, tweets met waarschuwingen en natuurlijk klaagzangen over de gang van zaken tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Niet in de laatste plaats door Trump zelf. Tijdens de verkiezingen leek zelfs Corona even genoegen te moeten nemen met een plekje op de achtergrond. Het was wennen om opeens correspondenten uit Amerika te horen in plaats van de dagelijkse besmettingsaantallen. Het ging tijdelijk even wat minder over sneltests, niesschaamte, teststraten, coronakilo’s, tijdelijke lockdown en oranje gebieden maar over verkiezingsfraude, poststemmen, stop het tellen en swing states.

De Amerikaanse verkiezingen lijken zelfs in Nederland voor polarisatie te zorgen. Want wee je gebeente als je heel voorzichtig probeert te melden dat Trump misschien toch iets goeds heeft gedaan voor de tientallen miljoenen Amerikanen die na een termijn van 4 jaar toch weer op hem stemmen. Het oordeel is goed of slecht en een grijs gebied is er niet. Kortom, het leeft en heel veel mensen zijn blij met de overwinning van Biden. Niet zozeer om de geniale plannen van Biden maar omdat Trump na 4 jaar weer zal verdwijnen. Maar wat zijn de plannen precies en hoe zal dit de (wereld)economie beïnvloeden? Ik zal onderstaand wat belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van Biden weergeven om zo een globaal beeld te geven van de weg die Amerika zal inslaan de komende jaren.

De terugdraai-agenda

Biden zal controversiële beleidsbeslissingen van Trump terug willen draaien. Onder andere het besluit om de WHO te verlaten, het verbod op het inreizen van burgers uit verschillende landen met een grote Moslimbevolking en het niet langer meedoen aan het klimaatverdrag van Parijs zullen hoog op de ‘terugdraai-agenda’ staan. De ambivalente houding van Trump ten opzichte van Noord-Korea (van Rocket Man tot een bezoek aan meneer Kim) zal een stuk diplomatieker worden. Wat betreft Iran zal er nog heel wat tijd nodig zijn om weer terug te gaan naar het nucleaire akkoord van voor het presidentschap van Trump in plaats van de vele opgelegde sancties.

Uiteraard heeft Biden ook plannen om het Coronavirus aan te pakken. In plaats van het bagatelliseren van Trump, zal Biden proberen zoveel mogelijk mensen gratis te laten testen en mondkapjes verplicht te maken.

Het altijd gevoelige onderwerp racisme komt natuurlijk ook aan bod. Biden wil hier een speerpunt van maken en zal via hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt, veranderingen in het gevangenisbeleid en het verbieden van de veelbesproken wurggreep bij arrestaties bevolkingsgroepen dichter bij elkaar proberen te brengen. Na het economisch beleid is racisme de belangrijkste reden voor stemgerechtigden om op een bepaalde kandidaat te stemmen.

Economie

Op economisch gebied is er de uitdaging om het land na de pandemie weer op te laten krabbelen. De focus van Biden zal liggen op het creëren van banen voor de middenklasse. Er zal fors worden geïnvesteerd in de infrastructuur (met uitzondering van de Mexicaanse muur, voor zover dit onder infrastructuur valt) met veel focus op klimaatdoelstellingen zoals schone energie, innovatie (onder andere in de agricultuur), herstel van wegen en bruggen, woningen en internet. Dit alles wordt onder meer gefinancierd door de ingevoerde belastingvoordelen van Trump voor grote ondernemingen terug te draaien. Daarnaast zal Biden een belastingverhoging op vooral hoge inkomens willen doorvoeren. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat het Amerikaanse steunpakket wordt goedgekeurd (de Democraten hebben USD 2.000 miljard als doel en de Republikeinen USD 650 miljard).

De handelsoorlog met China heeft de laatste jaren veel het nieuws gehaald en de relatie tussen beide landen is fors verslechterd. Dit was het belangrijkst punt op handelsgebied van de regering Trump en een voorbeeld van het ‘America First’ beleid. Naast intellectueel eigendom was het beleid er op gericht de regels te veranderen voor landen waarmee Amerika een handelstekort heeft. Biden wil de Amerikaanse positie op handelsgebied versterken door te investeren in binnenlandse innovatie en de middenklasse. Daarnaast komt het samenwerken met bondgenoten op de agenda te staan om zo een blok te vormen tegen China.

Verenigde Staten

ls alle positieve voorspellingen uitkomen, kan dit zelfs zorgen voor wat opwaartse druk op zowel de lange als korte rente. Al helemaal als de werking van de coronavaccins de angst voor het virus zal doen afnemen en hierdoor het vertrouwen in de politiek en het economisch herstel toeneemt.

Maar laten we ook hopen dat het niet alleen op Whatsapp maar ook op Twitter wat rustiger gaat worden. Dat Amerika weer zal proberen een morele supermacht te worden en zal beseffen dat ‘wij’ op lange termijn sterker is dan ‘ik’. De invloed van Trump zal blijven, is het niet als politicus, dan wel via (social) media. Voor de Republikeinen rest bezinning: wil de partij op de huidige ingeslagen weg doorgaan of blijkt deze verkiezingsuitslag achteraf een startpunt voor hervormingen? Na alle aangekondigde rechtszaken komt het land hopelijk eindelijk in rustiger en vooral vriendelijker vaarwater terecht. De slogan ‘make America kind again’ zou over enkele jaren wel eens een goede samenvatting van het beleid van Biden kunnen zijn. Economisch gezien misschien niet het onderste uit de kan, maar op veel andere vlakken een land waar mensen weer met respect in plaats van ongeloof naar kijken: De Verenigde in plaats van De Verdeelde Staten.

Michel Hensen