Overlay
 • Algemeen
 • Algemeen
 • Algemeen

Niet-DAEB-financieren

Gaat uw woningcorporatie ontwikkelen voor ‘middenhuur’? Zijn er onvoldoende liquide middelen binnen niet-DAEB om de verplichte aflossing op de interne lening ultimo 2021 te voldoen? Bent u anderszins voornemens een niet-geborgde lening aan te trekken? Het zal u bekend zijn dat niet-DAEB financieren niet hetzelfde proces doorloopt als het aantrekken van ‘reguliere’, WSW-geborgde leningen. Maar hoe pakt u dit dan aan? Waar te beginnen? En met wie?

In onze interactieve training Niet-DAEB-financieren krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen. Dit wordt ondersteund door middel van een aantal casussen die besproken zullen worden. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Doelgroep
De training Niet-DAEB-financieren is bestemd voor (Directeur-)Bestuurders, Controllers, Financieel managers en/of medewerkers die te maken hebben of krijgen met ongeborgde financiering bij woningcorporaties.

Leerdoelen
Na de training beschikt u over kennis van:

 • de kenmerken van niet-DAEB-financieren;
 • de verschillende aanbieders van niet-DAEB-financiering;
 • de leningtypes en overige financieringsmogelijkheden;
 • de uitganspunten, financieringsverhoudingen en andere sturingsratio’s van financiers;
 • specifieke situaties rondom niet-DAEB financieren;

en bent u in staat om:

 • de haalbaarheid van een niet-DAEB-financieringstraject vast te stellen;
 • doorlooptijd in te schatten;
 • de benodigde acties te benoemen en te monitoren;
 • specifieke aandachtspunten te herkennen;
 • het proces beter te overzien;

In het programma wordt voldoende ruimte gecreëerd om uw eigen praktijksituatie in te brengen, zodat u al enkele stappen kunt zetten in uw vraagstuk.

3 PE-punten
Na het volgen van de training Niet-DAEB-financieren ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, 3 PE-punten registreren.

Data
Wij geven deze training op:

 • Donderdag 23 september 2021 van 09.00 – 12.30 uur (vol)
 • Maandag 11 oktober 2021 van 13.00 – 16.30 uur

​De locatie van de training is ons kantoor te Huis ter Heide. Met het oog op de omstandigheden rondom het coronavirus is het ook mogelijk dat deze training aangeboden wordt als online training. Hierover zult u dan nader bericht worden. De training zal plaatsvinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.​

Kosten
De kosten van de training bedragen € 595,- exclusief 21% BTW, inclusief cursusmateriaal. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de trainingsdag is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

Schrijf je in voor deze training