Overlay
 • Algemeen
 • Algemeen
 • Algemeen

Financieel beleid & sturing

Training financieel beleid & sturing

De maatschappelijke opgaven voor de woningcorporaties zijn groot. Er staan grote investeringen te wachten voor de verduurzaming van uw woningvoorraad met als uiteindelijke en ultieme doel dat uw woningbezit in 2050 CO2-neutraal is. Tegelijkertijd ligt er een omvangrijke nieuwbouwopgave en dalen uw exploitatieresultaten door toenemende belastingdruk. Desondanks wilt u als corporatie uw maatschappelijke doelen realiseren met behoud van continuïteit en investeringscapaciteit. Dit vraagt om een duurzaam verdienmodel.

Een duurzaam verdienmodel bestaat uit duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgaven. Uw volkshuisvestelijke beleid en maatschappelijke opgave mag uw werkzaamheden als corporatie op termijn niet financieel uithollen. Dat betekent dat u eisen moeten stellen aan het vermogen, rendement en kasstromen. In een goed financieel sturingskader worden deze criteria opgenomen en wordt een duidelijke relatie tussen de verschillende onderdelen gelegd. De doelstelling is om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s op het gebied van vermogen, rendement en kasstromen te komen.  Deze gaan (veel) verder dan de bekende financiële ratio’s van externe toezichthouders.

In deze training gaan wij vanuit het sturen op vermogen, rendement en kasstromen dieper in op het financieel beleid & sturing van uw organisatie. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan een duurzaam verdienmodel in relatie tot uw maatschappelijke opgaven. Er worden dwarsverbanden gelegd tussen uw financieel beleid, de financieringsstrategie en we geven aan de hand van de Thésor Benchmark u inzicht in de positie van uw corporatie. Dit alles met als ultieme doel  dat uw investeringscapaciteit ook over 15 jaar overeind blijft.

Deze training is geschikt voor

Leden van de RvC, Bestuurders, Controllers, Financieel managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op het gebied van financieel beleid en treasury van woningcorporaties.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus bent u in staat om het financieel beleid binnen uw organisatie beter in te richten. U heeft kennis over:

 • Nut en noodzaak van een financieel beleid & sturing
 • Het sturen op vermogen, rendement en kasstromen.
 • De beleidswaarde vs. marktwaarde.
 • De dwarsverbanden tussen de belangrijkste financiële ratio’s.
 • De impact van het beoordelingskader.
 • Het interpreteren en toepassen van financiële benchmarking.

Inhoud

Vermogen

 • De optimale vermogensstructuur op basis van uw maatschappelijke opgaven.
 • Een ideale leningenportefeuille waarin voldoende aandacht is tussen flexibiliteit en zekerheid.
 • Sturen op WACC in relatie tot projecten en de haalbare wensportefeuille.

Kasstromen

 • Operationele kasstromen (huur- en onderhoudsbeleid).
 • Investeringskasstromen (investerings- financieringsratio).
 • Financiële kasstromen (gemiddelde rente, duration).
 • Inzet operationele en financiële kasstromen om te komen tot een duurzaam verdienmodel.

Rendement

 • Direct en indirect rendement in relatie tot uw financieel beleid & sturing.
 • IRR, BAR en NAR.
 • Maatschappelijk rendement (huurbeleid / beschikbaarheid / kwaliteit & duurzaamheid).
 • De Thésor Benchmark. Inzicht verkrijgen in de financiële positie en score van uw corporatie.

6 PE-punten

Na het volgen van de training ‘financieel beleid & sturing’ ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing,  6 PE-punten registreren.

Data

Een nieuwe datum zal nog worden bepaald.

De training zal doorgang vinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 795,- exclusief 21% BTW, inclusief lunch en cursusmateriaal. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de training is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

 

Schrijf je in voor deze training