Overlay
  • page/sector/15
  • page/sector/15
  • page/sector/15

Onderwijs

Financiering van onderwijsinstellingen is een vak apart. Naast de specifieke kenmerken van onderwijsinstellingen maken zaken als Schatkistbankieren, borgingsmogelijkheden via het Waarborgfonds Bve, de Regeling Beleggen en Belenen en het meer recente Beleidskader Derivaten dat treasury in uw sector om specialisten vraagt.

Thésor is zo’n specialist. We scheppen overzicht en inzicht in de stortvloed aan financiële producten van banken en bemiddelaars, scheiden het kaf van het koren en adviseren passende oplossingen voor concrete situaties. Door onze expertise weet u zich verzekerd van een professionele en betrouwbare invulling van uw treasury-activiteiten. En dat binnen een nauw omschreven risicoprofiel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Daarbij is onze kostenstructuur zodanig ingericht dat wij geen enkel belang hebben bij het afsluiten van transacties.

Treasury is een proces. Belangrijk hierbij is dat treasury structureel op de agenda staat. En niet alleen wanneer er financieringsbehoefte ontstaat. Door treasury als een proces in te richten wordt tijdig ingespeeld op een veranderende omgeving en de eisen waaraan u dient te voldoen.

Met onze kennis, ervaring en infrastructuur aan uw zijde speelt u op gelijk niveau als uw gesprekspartners bij banken. Dit vertaalt zich naar scherpe tarieven, naar voldoende omvang van de financiering en naar de inzet van niet meer zekerheden dan nodig.

Referenties