Overlay
  • page/sector/14
  • page/sector/14
  • page/sector/14

Dienstverlening

Thésor ondersteunt organisaties in de (semi-)publieke sector op gebied van treasury. Door onze jarenlange ervaring hebben we inzicht in hoe treasury werkt. Dankzij onze kennis van financiële markten en de werking c.q. eisen van banken kunnen we deze afstemmen op de situatie van de opdrachtgever. We adviseren passende oplossingen voor wat in een concrete situatie nodig is.

Door onze expertise weet u zich verzekerd van een professionele en betrouwbare invulling van uw treasury-activiteiten. En dat binnen een nauw omschreven risicoprofiel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Thésor is onafhankelijk en heeft geen belang bij het tot stand komen of afsluiten van financiële transacties. We zijn een betrouwbare partner waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Vertrouwen en integriteit gaan bij ons hand in hand. Zo zijn onze adviseurs ingeschreven in de registers van het Dutch Security Institute (DSI), hebben wij een vergunning op grond van de Wet Financieel Toezicht en staan we onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Een periodiek treasury-overlegorgaan (veelal de treasurycommissie genoemd) zorgt ervoor dat besluitvorming met betrekking tot treasury zorgvuldig plaatsvindt. In een tijd waarin overheidsfinanciën (en dus de publieke sector als geheel) onder het vergrootglas liggen, is een goed werkende treasury-organisatie essentieel. Bij Thésor is uw treasury in vertrouwde handen. Bij elk financieel vraagstuk staan we bewust even stil. Wij werken volgens een jarenlang beproefde zorgvuldige en systematische benadering om dit doel te waarborgen. Onze methodieken zijn goed doordacht.

Een greep uit de veel voorkomende vragen in het publieke domein:

  • Welke informatie is essentieel om te komen tot de juiste besluitvorming?
  • Voor welk type financiering kiezen we?
  • Welke looptijd is voor ons passend?
  • Hoe dient deze aanbesteding te verlopen?
  • Wie kan mij dit onder de gunstigste voorwaarden aanbieden?
  • Zijn er voordelen te behalen door mijn bestaande leningenportefeuille aan te passen?
  • Voldoet mijn treasurystatuut nog aan de vereisten en nieuwste inzichten in het risicobeheer?

Onze dienstverlening varieert van participatie in de treasurycommissie als onafhankelijk sparringpartner of externe deskundige tot bijvoorbeeld het verrichten van een treasuryscan en/of nulmeting. Daarnaast zijn wij in staat om de voornaamste onderdelen van het operationele treasuryproces te begeleiden of zelfs volledig over te nemen. Ook bieden wij de Treasury Toolkit aan, waarmee u onder meer de mogelijkheid hebt om geldverstrekkers te ‘benchmarken’, portefeuilles te waarderen en rentenota’s te toetsen. Hiermee bent u in staat op professioneel niveau in de markt te opereren.

Wilt u vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact met ons op.