Overlay
  • page/sector/14
  • page/sector/14
  • page/sector/14

Decentrale Overheid

De omgeving waarin publieke organisaties zich bewegen, wordt de laatste jaren complexer. Zo wordt de publieke sector steeds meer gereguleerd (onder meer via Wet Fido, Ufdo, Ruddo, schatkistbankieren) terwijl het takenpakket wordt uitgebreid. Onzekere economische ontwikkelingen zijn voor uw organisatie en uw werk een extra uitdaging. Immers, het beheersen van risico’s (liquiditeitsrisico’s, renterisico’s, operationele risico’s, juridische risico’s, beschikbaarheidsrisico’s) en goed beheer van de financiële middelen zijn van essentieel belang om de maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren.

De publieke sector kenmerkt zich door haar kapitaalsintensieve karakter. Rentelasten vormen een belangrijke kostenpost op de begroting. Om deze rentelasten te minimaliseren en de renterisico’s die hiermee gemoeid zijn te beheersen, heeft uw organisatie te maken met eenmalige of terugkerende vraagstukken op gebied van treasury. Of het nu gaat om het aantrekken van nieuwe financiering, het beheer van de bestaande leningenportefeuille, het in kaart brengen van renterisico’s (conform Fido of bedrijfseconomisch) of om het opstellen van beleidsmatige stukken inzake treasury (zoals het treasurystatuut of de financiële paragraaf in de beleidsrapportages).

Als treasury voor uw organisatie geen primaire taak is, kan het moeilijk zijn de benodigde kennis en ervaring te ontwikkelen en alle risico’s en mogelijkheden van uw treasury-activiteiten bij te houden. In dat geval is samenwerking met Thésor een goede oplossing.

Referenties