Overlay
  • page/sector/13/home
  • page/sector/13
  • page/sector/13

Nuts

Nuts-organisaties vervullen, als leverancier van essentiële openbare voorzieningen, een onmisbare maatschappelijke taak. Door hun maatschappelijke taakstelling en de sterke (financiële) binding met de overheid had het beheer van geldstromen, tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw, geen hoge prioriteit binnen de sector.

Vandaag de dag is het anders. Nutsbedrijven zijn verantwoordelijk voor hun eigen ‘huishoudboekje’. Het beheren en optimaliseren van kasstromen en leningenportefeuilles vereist kennis die binnen de eigen organisatie vaak onvoldoende aanwezig is. De investeringen die nodig zijn voor het opzetten van een eigen treasury zijn vaak dermate hoog dat het niet rendabel is. Door het ontbreken van een professionele treasury kan een nutsbedrijf risico’s lopen die in extreme gevallen zelfs de maatschappelijke taak kunnen hinderen.

Thésor is gespecialiseerd in advies en begeleiding van non-profit organisaties op het gebied van treasury. De manier waarop wij onze expertise voor onze opdrachtgevers inzetten is afhankelijk van hun wens en behoefte. Dit kan variëren van een rol als sparringpartner voor treasury-gerelateerde vraagstukken tot het voor een groot deel uitbesteden van de treasury-functie. We komen hierbij met passende oplossingen voor uw concrete situatie.

Referenties