Overlay
 • page/sector/12
 • page/sector/12
 • page/sector/12

Thésor Treasury Check

Treasury Check (zorg)

Stelt u zich als toezichthouder, bestuurder of manager van een zorginstelling wel eens de volgende vragen…

 • Kunnen onze  ambities in financiële zin waargemaakt worden?
 • Krijgen we toekomstige investeringen in nieuwbouw of renovatie gefinancierd?
 • Is de bank bereid om op aflossingsdatum ook weer herfinanciering te verstrekken?
 • Loopt de instelling in gevaar als de bevoorschotting wordt afgeschaft?
 • Wordt het optimale uit de treasury gehaald?
 • Zijn de derivaten in de portefeuille nog wel passend?
 • Is deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector haalbaar?
 • Hoe staan wij er financieel voor? Beter of slechter dan gemiddeld?

De Thésor Treasury Check geeft antwoord op deze vragen.

Waarom?

Door onze specifieke expertise op het gebied van treasury geven wij een helder en compact inzicht in de financiële positie en daarbij behorende risico’s van uw organisatie.

Aan de hand van aanbevelingen en adviezen, wordt in begrijpelijke taal de belangrijkste bouwstenen voor een financieel gezonde zorgorganisatie toegelicht. Hiermee bent u beter in staat de  treasury van uw organisatie naar een hoger niveau te brengen. Dit alles om vervolgens weer de focus te kunnen leggen op het realiseren van de ambities van uw organisatie.

Wat verwachten wij van u?

Een geringe investering in tijd en geld. We vragen u in beperkte mate informatie aan leveren. Door een pragmatische insteek van de check weten we de kosten laag te houden.

Wat krijgt u?

Inzicht en comfort. U krijgt een onafhankelijk oordeel van een externe deskundige partij. U weet in hoeverre uw organisatie de toekomst vanuit financieel oogpunt met vertrouwen tegemoet kan zien. Uit de check zal blijken in hoeverre specifieke acties benodigd zijn om de toekomstige financierbaarheid en financiële continuïteit te verbeteren.

Meer informatie of een prijsopgave? Neem  contact op!

Ynso Bart van der Meer                                                                                                                                                        ym@thesor.nl