Overlay
  • page/sector/12/home
  • page/sector/12
  • page/sector/12
  • page/sector/12

Zorginstellingen

De focus van uw organisatie ligt op het verlenen van zorg: handen aan het bed!

In de huidige tijdsgeest is dit echter onlosmakelijk verbonden met een gezond huishoudboekje. Om dit te realiseren dient uw organisatie te beschikken over voldoende middelen voor de dagelijkse bedrijfsvoering of broodnodige nieuwbouw. Hiervoor is blijvende support van banken en borg een noodzaak maar met nieuwe risico’s in de sector niet langer een vaststaand gegeven.

Een goed ingerichte financiële organisatie brengt rust en geeft vertrouwen. Niet alleen wordt verwacht dat u boekhoudkundig de zaken op orde hebt, ook wordt gevraagd om een heldere visie op de toekomst en dat u weet welke risico’s uw organisatie op weg hiernaartoe loopt. Risico’s die u inzichtelijk wilt hebben en waarvan de gevolgen in cijfers uitgedrukt moeten worden. Als geen ander heeft Thésor verstand van risico’s en helpen we u bij het vertalen ervan in passende maatregelen.

Thésor biedt u rust in een onzekere tijd, zodat uw organisatie tijd kan besteden aan uw kerntaak: zorgverlening. We begeleiden uw treasuryproces en bewaken uw liquiditeit. Daarbij toetsen wij periodiek uw financierbaarheid en kredietwaardigheid. Thésor monitort voor u de financiële risico’s. Dat doen we op structurele basis, maar ook op basis van een eenmalige opdracht door bijvoorbeeld een scan van de risico’s die uw organisatie loopt op het terrein van uw kredietwaardigheid en financiering.

Uiteindelijk hebben we één doel voor ogen: het waarborgen van uw continuïteit. Thésor helpt u vooruitzien, verrassingen voorkomen en op transparante wijze verantwoording afleggen aan de in- en externe stakeholders.

 

Referenties