Overlay
  • page/sector/11
  • page/sector/11
  • page/sector/11

Woningcorporaties

Niet alleen wat corporaties presteren, maar ook hoe zij dit doen wordt zorgvuldig gevolgd door de overheid, de media, de AW en WSW. De kwaliteit van bestuur en toezicht ligt voortdurend onder een vergrootglas.

De herziening van de Woningwet, de scheiding van Daeb en niet-Daeb, het passend toewijzen van woningen, de continu veranderende regelgeving: u zult er uw handen vol aan hebben. En dat alles onder een minder gelukkig financieel gesternte. Want de verhuurdersheffing slaat een flinke deuk in uw schatkist. In zo’n tijdsgewricht vraagt de treasury van uw corporatie om een specialist.

Thésor is zo’n specialist. Door onze jarenlange ervaring hebben we inzicht in hoe treasury werkt. Dankzij onze kennis van financiële markten, de werking c.q. eisen van banken en externe toezichthouders kunnen we deze afstemmen op uw situatie. We adviseren passende oplossingen voor wat in een concrete situatie nodig is.

Treasury is een proces. Belangrijk hierbij is dat treasury structureel op de agenda staat, en niet alleen wanneer er financieringsbehoefte ontstaat. Wij zorgen ervoor dat uw treasury geen eenmanszaak is. Door treasury als een proces in te richten, wordt tijdig ingespeeld op een veranderende omgeving en de eisen waaraan u dient te voldoen.

Met onze kennis, ervaring en infrastructuur aan uw zijde speelt u op gelijk niveau als uw gesprekspartners bij banken. Dit vertaalt zich naar scherpe tarieven, naar immer voldoende omvang van de financiering en naar de inzet van niet meer zekerheden dan nodig. Door onze expertise weet u zich verzekerd van een professionele en betrouwbare invulling van uw treasury-activiteiten. En dat binnen een nauw omschreven risicoprofiel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Thésor heeft een vergunning op grond van de Wet Financieel Toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Referenties