Contact

Thésor
Amersfoortseweg 10E
3705 GJ Zeist
T 088 44 24 200
mail@thesor.nl

Trainingen

Thésor  gelooft dat de kracht van een organisatie mede wordt gevormd door de eigen kennis. Louter vertrouwen op ingehuurde kennis is wat ons betreft een gemiste kans. Wij bieden diverse trainingen aan, met als focus het verbreden en verdiepen van sectorgerelateerde treasurykennis van uw medewerkers. In deze trainingen wordt uitgebreid de ruimte genomen om door uzelf ingebrachte onderwerpen en casuïstiek te behandelen.

Ook kunnen wij voor uw organisatie een cursus ‘op maat’ verzorgen. Graag bespreken wij uw wensen en schetsen wij u een beeld van de mogelijkheden die we, bij u op kantoor of in onze eigen cursusruimte, aan kunnen bieden.

PE-punten voor trainingen bij Thésor

Wij hebben de Cedeo-erkenning voor onze trainingen. Met deze Cedeo-erkenning voor open opleidingen (erkend door o.m. Aedes en VTW), mogen wij PE-punten verstrekken voor onze trainingen.

Basistraining Treasury

Doelgroep en doelstelling De Basistraining Treasury is bestemd voor financieel managers en medewerkers van bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn of worden voor de dagelijkse gang van zaken op gebied van treasury. Na de training beschikt u over kennis van: de organisatie v...

Cursus op maat

Naast onze reguliere trainingen is het ook mogelijk om een cursus op maat te verzorgen. Dit kan bij u op kantoor, in onze eigen cursusruimte in ons kantoor in Zeist, of op een externe locatie naar keuze. Ook voor deze trainingen op maat kunnen wij PE-punten verstrek...

RvC / RvT en Treasury

Doelgroep De training 'Commissarissen en Treasury' is bestemd voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van woningcorporaties. Leerdoelen Het verkrijgen van voldoende basiskennis van treasury om uw rol als commissaris te vervullen; Het verkrijgen van kennis van het govern...