Contact

Thésor
Amersfoortseweg 10E
3705 GJ Zeist
T 088 44 24 200
mail@thesor.nl

Basistraining Treasury

Doelgroep en doelstelling

De Basistraining Treasury is bestemd voor financieel managers en medewerkers van bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn of worden voor de dagelijkse gang van zaken op gebied van treasury.

Na de training beschikt u over kennis van:

 • de organisatie van treasury;
 • financieringsvormen, rentevorming en financiële instrumenten;

en bent u in staat om:

 • de liquiditeitspositie op korte termijn en lange termijn te bepalen;
 • de financieringsbehoefte in te vullen;
 • renterisico's inzichtelijk te maken en deze te managen.

PE-punten: 12

Na het volgen van de Basistraining Treasury ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, 12 PE-punten registreren.

Inhoud

Onderwerpen die in de training de revue passeren zijn onder meer:

 • de organisatie van treasury;
 • het treasurystatuut;
 • kasstroomprognoses;
 • financierings- en rente-instrumenten;
 • rentevisie en -vorming;
 • rentemanagement.

In het programma wordt voldoende ruimte gecreëerd om de eigen praktijksituatie in te brengen.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 1.595,- exclusief 21% BTW, inclusief lunch. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, verlenen wij een korting op de genoemde prijs.

Data

Wij geven deze tweedaagse training op donderdag 22 maart en donderdag 5 april 2018.

De training zal plaatsvinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

Schrijf je in voor deze training